Telefoonuren artsen

Tijdens deze uren kan u de arts bereiken met wie u hebt afgesproken iets telefonisch te bespreken. Gelieve dit gesprek zo kort mogelijk te houden.