Telefonisch artsencontact

U kan de arts telefonisch contacteren voor het bespreken van een bloeduitslag of een andere door de arts aangevraagd onderzoek. Gelieve met de arts af te spreken op welk tijdstip u hem/haar het best contacteert. 

Indien u iets anders met de arts wenst te bespreken dient u een telefonisch consult aan te vragen. Het remgeld hiervoor betreft €2 (€1  voor  mensen met OMNIO statuut). Gelieve dit bij u volgend contact bij de arts te betalen.