Globaal Medish dossier

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen...). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. 

Wat zijn de voordelen?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. 

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2011 blijft dus geldig tot 31 december 2013. Uw arts en uw ziekenfonds zorgen daarna voor een eventuele verlenging van uw GMD.

Wat is de preventiemodule van het GMD?

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD beheert, vanaf 1 april 2011, 1 keer per jaar een preventiemodule aanrekenen. Dit betekent dat uw huisarts 1 keer per jaar met u, op basis van een checklist, overloopt welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze module maakt deel uit van het GMD. De preventiemodule is gratis voor de 45 tot 75-jarigen.