Praktijkinfo

Bij je huisarts kan je terecht voor:

 • bloednames en analyse
 • zwangerschapscontroles
 • gynaecologische controles (uitstrijkje, borstonderzoek)
 • een longfunctietest
 • vragen rond babyvoeding en kinderziektes
 • vaccinaties
 • het laten nakijken van je huid voor rare plekjes
 • kleine heelkundige ingrepen zoals verwijderen van moedervlekken, vetbolletjes, hechten van wonden, verwijderen van draadjes, ...
 • wratbehandelingen vb bevriezen
 • preoperatieve onderzoeken
 • microscopisch onderzoek
 • een elektrocardiogram (= een filmpje van het hart)
 • allerlei preventieve onderzoeken
 • advies en een goed gesprek
 • ...

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging! Zorg er dus voor dat u steeds de nodige attesten bij u heeft die moeten ingevuld worden.


Gelieve uw naam en adres reeds zelf in te vullen!

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.Vraag tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts, zodat je niets tekort komt.


Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is zelfs strafbaar zowel voor de vragende als voor de verstrekker.